Share/Save/Bookmark

Utøvere

Reglement
Alle øvelser arrangeres i henhold til følgende reglement:

· NCFs Øvelsesprogram for Mesterskap (ØPM)
· Kapprittsreglement for Landevei (KR)
· Reglement for straffer og bøter (RSB)

Deltagelse
Det er særlige bestemmelser for hvem som kan delta i NM i de ulike øvelser.

Startlister
Linker til startlister vil bli lagt ut på denne siden.
NB. Lagtempo: Lagnavn er oppført uten uten rytternavn. Endelig lagoppstilling kommer i forbindelse med lagledermøtet)

Deltagelse NM Gateritt
For deltagelse NM Gateritt gjelder følgende:
I NM Gateritt (Criterium) er maksimal deltagelse 60 ryttere i hver klasse.
M/K Senior
Ryttere fra U23, Elite og hhv. M30 og K30 kan delta

Er påmeldingen større enn 60, velges rytterne ut etter følgende kriterier:

1) Ryttere med UCI-ranking poeng (UCI World Tour / UCI Continental Tour)
2) De 10 beste fra forrige års mesterskap
3) De 10 best plasserte ryttere med kontrakt i et UCI Pro Team eller UCI Professional Continental Team i henhold til oppdatert NCF-Ranking etter siste N-Cup før NM
4) Øvrige deltakere gis plass i henhold til oppdatert NCF-Ranking etter siste N-Cup før NM

Oppdatert 20. juni:
I henhold til regelverket om maksimalt 60 startende på NM gateritt er det nå satt opp lister på hvem som er kvalifisert, og hvem som er på venteliste. Husk å meld i fra eventuelle strykninger så tidlig som mulig.
På hjemmesiden til Norges Cykcleforbund kan du finne lister over alle kvalifiserte ryttere, samt oversikt over hvilke ryttere som står på venteliste.

M/K Junior


Er påmeldingen større enn 60, velges rytterne ut etter følgende kriterier:
1) Ryttere som under året har representert landslaget under nasjonale eller internasjonale ritt.
2) Øvrige deltagere gis plass i henhold til oppdatert NCF-Ranking etter siste N-Cup før NM
Ved påmelding større enn 60 vil det bli utarbeidet ventelister som vil være tilgjengelige etter ledermøte

Trekning
Trekning av individuelle øvelser (tempo og lagtempo) foretas av NCF
Påmeldte ryttere i M/K-Senior som uteblir fra individuelle NM-øvelser uten gyldig legeerklæring/attest
vil bli bøtelagt med kr 400,-. For lagtempolag, M/K-Senior, som uteblir fra start er satsen kr 600,-.

Sekretariat
Det vil være sekretariat på Best Western Letohallen. Det vil også være en utskutt sekretariatfunksjon ved arena på Eidsvoll Verk. Her vil du ikke kunne hente ut nummer, men kan få hjelp med tidtakerbrikke etc.

Sekretariatet i Letohallen har følgende åpningstider:

Lørdag 21. juni kl. 17.00 - 22.00
Mandag 23. juni kl. 17.00 - 22.00
Onsdag 25. juni kl. 17.00 - 22.00
Fredag 27. juni kl. 09.00 - 14.00
Lørdag 28. juni kl. 17.00 - 22.00

Sekretaraiatet på arenaen på Eidsvoll Verk og i Eidsvoll sentrum har følgende åpningstider:

Eidsvoll Verk - søndag 22. juni kl. 07.00 - 12.00 og 14.00 - 19.00
Eidsvoll Verk - tirsdag 24. juni kl. 11.00 - 14.00 og 17.00 - 21.00
Eidsvoll Verk - torsdag 26. juni kl. 08.00 - 14.00 og 17.00 - 21.00
Eidsvoll sentrum - fredag 27. juni kl. 15.00 - 21.00
Eidsvoll Verk - søndag 29. juni kl. 08.00 - 10.00 og 11.00 - 14.00

Startnummer
Utdeles klubbvis og klassevis i sekretariatet og skal fortrinnsvis hentes av lagleder. Ta med lisenser og kvittering på innbetalt startkontingent.

Personlig brikke
Alle som skal starte skal ha påmontert EMIT tidtager brikke. Det vil bli offentliggjort på hjemmesidene en oversikt over hvilke brikkenummer som er registrert for hver enkelt rytter. Det oppfordres til å rapportere inn eventuelle avvik fra denne oversikten. Se hjemmesidene for mer informasjon. Ryttere som ikke har personlig brikke oppfordres til å kjøpe seg en brikke via NCF. Det vil være mulig å leie brikker for kr 200,- pr. øvelse. Ureturnerte leiebrikker vil faktureres med kr.1000,- pr. bortkommet brikke.

Lagledermøter
Lagledermøter avholdes alltid kl. 20.00 dagen før hver øvelse, med unntak av for gateritt. Lagledermøter for fellesstarter, tempo øvelser og lagtempo avholdes på Best Western Letohallen.

Lagledermøte for gaterittet avholdes på Best Western Letohallen samme dag kl. 12.00

Garderobe
Garderober for fellstartene, lagtempo og tempo vil være på Råholthallen, ca. 1000 meter fra start/mål.

Garderobe for gateritt vil være på Eidsvollhallen ca. 7-800m fra start-/ målområdet. Her vil det også være parkering.

Løyper
For alle øvelser henvises det til egne løypekart.

Seiersseremoni
Seiersseremoni for fellesstart, lagtempo og tempo vil foregå i målområdet så snart liste over offisielle medaljevinnere foreligger.

Seiersseremoni for gateritt vil forgå samlet for alle klasser fra paviljong i Vorma ved bankplassen fra kl. 20.15

Premiering
I henhold til NCFs reglement.

Best Western LetoHallen Hotel.
Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter
Monter Eidsvoll
Joker
Procycling
Interspons AS - Sponsoring Media Events