Share/Save/Bookmark

Viktig om trafikken under NM

Her finner du viktig informasjon om trafikkavviklingen i forbindelse med NM Landevei 2014.

Søndag 22. juni
Fellesstart: Eidsvoll Verk – Vegamot – Åsleia – Eidsvoll Verk

Veien blir sperret i områdene Carsten Ankers Veg – Fossumvegen– Dønnumskia mot Vegamot.

Det er tre klasser i rittet som går i samme løype:
- Menn junior starter kl. 08:30 og kjører 5 runder (115 km)
- Kvinner junior starter kl. 12:00 og kjører 3 runder (70 km)
- U23 starter kl. 15:00 og kjører 6 runder (140 km)

Trafikkavviklingen foregår slik:
Rundt 10 minutter før første rytter kommer det en bil med skilt på taket som tydelig viser at sykkelritt pågår og at veien sperret (rødt flagg). All trafikk blir sperret av vakter i det aktuelle området frem til siste bil i feltet har passert. Dette vil være en politibil med skilt på taket («Sykkelritt slutt» og grønt flagg). Etter dette åpnes veiene for trafikk, men kun i medgående kjøreretning. Det er ikke tillatt å kjøre i motgående retning så lenge hvert ritt pågår, og dette er skiltet i alle kryss.

Det vil bli et opphold mellom hvert ritt hvor det kan kjøres som normalt i begge retninger, bortsett fra i Carsten Ankers Veg ved Eidsvollsbygningen og forbi Håpet. Her blir veien helt stengt til siste klasse i rittet er ferdig.

Opphold mellom klassene blir som følger (ca-tider):
Kl. 11:15 – 11:45 og kl. 14:00 – 14:45
Siste klasse er beregnet å være ferdig ca. kl. 18:15. Da åpnes alle veier for normal trafikk.

Søndag 29. juni
Fellesstart: Eidsvoll Verk – Vegamot – Åsleia – Eidsvoll Verk

Denne dagen starter rittet kl. 09:00, og det vil bli sperret for trafikk fra kl. 08:45 ved startområdet og deretter etter varsel fra første lederbil - helt identisk som søndag 22. juni.

Det er to klasser i rittet som går i samme løype:
- Kvinner senior starter kl. 09:00 og kjører 5 runder (115 km)
- Menn senior starter kl. 13:00 og kjører 8 runder (184 km)

Veier blir sperret i områdene: Eidsvoll Verk – Brennagutua – Dønnumskia– Vegamot – Vestvang– Hammerås – Smestad– Dokken –Tømtedalen – Åsleia– Bygdetun – Brensmork– Eidsvoll Verk.

Tirsdag 24. juni og torsdag 26. juni
Temporitt: Eidsvoll Verk – Hurdal – Eidsvoll Verk

Tirsdag 24. juni og torsdag 26. juni arrangeres temporitt med start og mål i Carsten Ankers veg ved Stallgården.
Disse dagene kjøres det rett inn på Østre Hurdalsvei fra Eidsvoll Verk, og videre over Ormliakrysset mot Hurdal. Fra start og frem til Ormlia vil veien bli helt sperret i den tiden rittet pågår. Alle beboere med tilhørighet til denne veistrekningen er tidligere blitt informert om dette, og hvilke alternativer som finnes for å komme frem og tilbake til bolig. Alle påkjøringsveier i dette området er stengt for utkjøring, og det vil være gjerder og vakt ved alle kryss.
Fra Ormlia mot Hurdal vil det være sperret for trafikk, unntatt for nødetater og andre utrykningskjøretøy. Avkjøringsramper fra E6 blir sperret både fra nord og sør. All trafikk blir regulert gjennom bensinstasjonsområdene. Det vil derfor ikke være muligheter for å kjøre til Eidsvoll Verk fra Ormlia så lenge rittet pågår. For kjøring til Eidsvoll Verk benytt avkjøring enten ved Dal (sørover), eller ved Bogsrud (nordover).

Tirsdag 24. juni starter rittet kl. 12:00, og veier sperres kl. 11:30. Rittet avsluttes kl. 14:00. Etter dette åpnes samtlige veier for trafikk frem til kl. 17:30. Rittet starter på nytt kl. 18:00, og avsluttes kl. 20:30. Veien er deretter åpen for all trafikk.

Torsdag 26. juni starter rittet kl. 09:00, og veier sperres kl. 08:30. Rittet avsluttes ca. kl. 14:00. Etter dette åpnes samtlige veier for trafikk frem til kl. 17:30. Rittet starter på nytt kl. 18:00, og avsluttes kl. 20:45. Veien er deretter åpen for all trafikk.

Berørte områder: Eidsvoll Verk – Ormlia – Østre Hurdalsveg til Hurdal. Rundkjøringen i Hurdal er åpen for allmenn ferdsel, slik at kjøring over Minneåsen og vestsiden av Hurdalsjøen er aktuelle som omkjøringsveier.

Fredag 27. juni
Gateritt: Eidsvoll sentrum

Det vil påbegynnes rigging av løype torsdag kveld (26. juni). Det vil være fremkommelig med bil utover fredagen, men ikke etter kl. 14:30. Alle biler må fjernes fra gatene senest kl. 11:00 denne dagen.
Det vil være mulig å kjøre gjennom, men ikke tillatt parkering i de aktuelle gatene rittet skal gjennomføres. Disse gatene er Rådhusgata, Sundgata, Wergelandsgate, Vormavegen, Sundgata over bru, følger videre Eidsvollsvegen over bru til rundkjøring og inn Rådhusgata. Biler i denne traseen må fjernes før kl. 11:00. Biler som ikke er fjernet vil bli kjørt vekk av bergingsbil, og plassert på utsiden av løypa.
Rittet er ferdig ca. kl. 20:00 og premieutdeling foretas på Bankplassen kl. 20:14.Vis alle nyheter
Best Western LetoHallen Hotel.
Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter
Monter Eidsvoll
Joker
Procycling
Interspons AS - Sponsoring Media Events